UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 25.03.2010.g.

 

Konferencija mladih ekonomista
na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Na Ekonomskom fakultetu u Tuzli od 19. do 21. marta 2010. godine održana je Konferencija mladih ekonomista u organizaciji Asocijacije studenata ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Tokom dva radna dana Konferencije na aktuelnu temu „Finansijska kriza u Bosni i Hercegovini“ govorili su univerzitetski profesori, poduzetnici, stručnjaci iz prakse, koji su svoj rad posvetili izučavanju ekonomskih pojava i njihovog uticaja na sve aspekte života.

Konferenciju je otvorio rektor Univerziteta u Tuzli prof.dr. Džemo Tufekčić, koji je mladim ekonomistima čestitao na organizaciji, te dodao da su studenti ove zemlje zaduženi za ljepšu budućnost Bosne i Hercegovine. Prof. dr. Džemo Tufekčić na Konferenciji je govorio o samom uticaju krize na visoko obrazovanje s osvrtom na Univerzitet u Tuzli.

Održavanje Konferencije mladih ekonomista podržao je i dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli prof.dr. Reuf Kapić.

- Naša mladost pokazuje da je izuzetno aktivna i spremna da odgovori na sve probleme koji su sve složeniji, kao što je ekonomska kriza – istakao je profesor Kapić.

- Na Konferenciji smo mogli čuti dosta različitih mišljenja, prijedloga i sugestija, razgovaralo se u kontekstu Finansijske krize, ali na jedan drugačiji način, a sami predavači su se potrudili da ekonomske pojave i sve ono što se trenutno dešava približe studentima, te da im pokažu kako aktivno mogu sudjelovati u rješavanju finansijske krize, zatim pokušali su da ukažu na neke prednosti i nedostatke, i na mogućnosti investiranja kao jednog aspekta prevazilaženja krize i poboljšanja trenutne situacije – istakla je Selma Bajramović, predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta.

 

Tokom dva dana Konferencije učešće je uzelo oko 200 studenata.

-Sa zadovoljstvom možemo reći da smo ponosni na postignute rezultate. Željeli smo studentima ukazati na probleme iz okruženja na jedan zanimljiv i interesantan način, te im pružiti mnogo korisnih informacija koje ne možemo čuti svakodnevno na predavanju ili u TV emisijama – dodala je Selma.

Kako ističu iz Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Konferencije ovog tipa trebale bi se održavati mnogo češće, na različite teme, kako bi se sami studeni aktivno uključili u rješavanje problema i postali „aktivni“ građani sa jednim velikim ciljem, a to je bolja budućnost za sve.

-Iskreno se nadamo da će i ostali studenti slijediti naš primjer, jer snaga mladih leži u znanju, a znanje predstavlja MOĆ. Iskoristimo sve ono što nam se pruža kako bi smo sutra zajedno prebrodili kako krizu tako i sve ostale probleme koje nam život donosi – poručila je Selma.

Svoje učešće kao predavači uzeli su: dr. sci. Džemo Tufekčić (Rektor Univerziteta u Tuzli), dr. sci. Izet Ibreljić (Ekonomski fakultet Univerzitet u Tuzli), dipl. oec. Branko Dragaš (Beograd), Nejira Nalić (MI - BOSPO), dr. sci. Bahrija Umihanić (Ekonomski fakultet Univerzitet u Tuzli), dipl. oec. Vedrana Ajanović (BIT Centar); dr. sci. Kemal Kozarić (Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine), dr. sci. Željko Šain (član Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine), dr. sci. Rešad Husagić (Rudnici „Kreka“), mr. sci. Ismet Kalić („FinConsult“) i dr. sci. Kadrija Hodžić (Ekonomski fakultet Univerzitet u Tuzli).