UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
08.04.2009. godine

UNIVERZITET U TUZLI UPUTIO TELEGRAME SAUČEŠĆA

POVODOM TRAGIČNO NASTRADALIH U ZEMLJOTRESU U ITALIJI

 


Danas je Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Džemo Tufekčić, u ime cijele akademske zajednice uputio telegrame saučešća povodom tragično nastradalih u zemljotresu. Telegrami su upućeni institucijama sa kojima Univerzitet u Tuzli ima plodonosnu saradnju: Ambasadi Italije u Sarajevu, Univerzitetu u Bolonji, Univerzitetu u Udinama, Univerzitetu u Trstu i Jadransko-Jonskoj inicijativi.

U telegramima se kaže:

„Duboko nas je pogodila tragedija koja je zadesila Vašu zemlju. Teško je i zamisliti kakav je to šok za porodice nastradalih i sve Vas. Molim Vas da primite izraze našeg iskrenog i dubokog saosjećanja u ovako teškim trenucima za italijanski narod. Nadamo se da će Vaš bol barem djelimično ublažiti spoznaja da mnogo ljudi misli na Vas i dijeli Vašu tugu. Molimo Vas da prenesete Vašim kolegama naše iskreno saučešće i znajte da akademska zajednica Univerziteta u Tuzli duboko saosjeća sa Vašim gubitkom.“

U telegramu se još kaže da je Univerzitet u Tuzli spreman u slučaju potrebe staviti italijanskom narodu na raspolaganje opremu i ljude obučene za rad u okolnostima elementarne nepogode.


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
UNIVERZITETA U TUZLI