UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 10.09.2009. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Zbog velikog interesovanja studenata, roditelja, udruženja i građana u vezi Odluke Vlade Tuzlanskog kantona koja se tiče upisa na fakultete onih kanditdata koji su u prvom roku položili prijemni ispit, a do sada se nisu mogli upisati Senat Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj juče, 09.09.2009. g., donio Odluku koju objavljujemo u cjelosti.


Na osnovu člana 59. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK broj 8/08), člana 248. tačka 1. Pravila Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, o davanju saglasnosti broj: 02/1-38-15016/09 od 03.08.2009. godine, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 09.09.2009. godine donio je


O D L U K U

Prihvata se preporuka Vlade Tuzlanskog kantona iz tačke II Odluke Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-38-15016/09 od 03.08.2009. godine, da se na Univerzitet u Tuzli upiše i preostali broj kandidata koji su aplicirali i položili prijemne ispite na pojedinim fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, pod uslovom da Vlada Tuzlanskog kantona osigura dodatna sredstva za upis preostalog broja studenata i sredstva za sufinansiranje školarine studenata za koje je odobren upis po tački I navedene Odluke, da se skine moratorij za zapošljavanje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Tuzli, kao i da se obezbijedi novi prostor u gradu za izvođenje nastave, cjelokupnog broja studenata na Univerzitetu u Tuzli.

PREDSJEDNIK
SENATA UNIVERZITETA
Dr.sc. Džemo Tufekčić, red.prof.

Ova Odluka je dostavljena Vladi Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
Univerzitet u Tuzli će blagovremeno obavještavati javnost o svim novostima vezanim za ovu Odluku.


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU UNIVERZITETA U TUZLI