UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 04.09.2009. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Senat Univerziteta u Tuzli je danas održao sjednicu na kojoj je razmotrena preporuka Vlade TK o mogućnosti upisa preostalog broja kandidata koji su aplicirali i položili prijemni ispit na fakultetima Univerziteta u Tuzli za upis u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2009./2010. godini. Univerzitet u Tuzli želi javnost i zainteresovane obavijestiti o slijedećim zakljčcima sa Senata:

  • Rok za podnošenje prijava za II upisni rok se produžava do ponedeljka, 07.09.2009. godine na koji mogu aplicirati i oni koji nisu ostvarili pravo upisa u I upisnom roku

  • Naučno-nastavna vijeća svih fakulteta/Akademije će najkasnije do utorka, 08.09.2009. godine zauzeti stav o preporuci Vlade TK o mogućnostima dodatnog prijema kandidata koji su položili prijemni ispit u prvom upisnom roku.

  • Ukoliko ista lica polože prijemni ispit u drugom upisnom roku, a naknadno se odobri upis na fakultete na kojima su prijemne položili u prvom upisnom roku, kandidati će zadržati pravo da odaberu fakultet na kojem žele nastaviti studij.

  • U slučaju da Univerzitet u Tuzli prihvati navedenu preporuku Vlade TK, zatražiće dodatna sredstva za upis većeg broja studenata, a takođe se očekuje da Vlada TK osigura sredstva za boračku populaciju za koju je odobren upis po drugačijim, znatno olakšanim kriterijima.


Univerzitet u Tuzli želi da ima što veći broj studenata, da obrazuje mladi kadar i time unaprjeđuje akademizam, a samim tim i cijelo društo. Istovremeno, Agencija za razvoj visokog obrazovanja, te Evropska unija propisuju jasne kriterije o tome koliko je prostora, učionica, laboratorija i nastavnika neophodno imati po jednom studentu, što Univerzitet dovodi u nepovoljan položaj ukoliko ima više studenata nego što su njegovi objektivni kapaciteti. U tom smislu očekujemo intervenciju Vlade TK koja se tiče osposobljavanja i opremanja novih prostorija za potrebe Univerziteta, te omogućavanje prijema novih zaposlenika na Univerzitet.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU UNIVERZITETA U TUZLI