UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 14.04.2009. godine

 

 

POSJETA NJEGOVE EKSELENCIJE JOACHIM SCHMIDT, NJEMAČKOG AMBASADORA,

UNIVERZITETU U TUZLI

 


Njemački amabasador, Njegova ekselencija Joachim Schmidt, posjetiće Univerzitet u Tuzli, dana 15.04. 2009. godine. Posjeta će trajati od 11:00 – 11:45


U pratnji Njegove ekselencije biće: Mirzeta Hadžić Suljkić, ministrica obrazovanja u Vladi TK i Asim Musić, ministar zdravstva u Vladi TK.


Na Univerzitetu u Tuzli visokog gosta će dočekati Rektor, dr.sc. Džemo Tufekčić sa prorektorima. Tema razgovora će biti predstavljanje Univerziteta, saradnja sa njemačkim univerzitetima, te reforma visokog obrazovanja.


Pozivamo predstavnike medija da uzmu izjave po završetku posjete u 11.45.

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI