UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 13.04.2009. godine

Press

KONVEKTIVNO IONSKA RASHLADNA JEDINICA

 

Priznanje: Zlatna medalja i plaketa na Međunarodnom sajmu inovacija, novih proizvoda i tehnologija održanog u Ženevi prije par dana.

Predloženi uređaj instalira se na procesore, matične ploče, odnosno unutar elektronskih uređaja, S CILJEM DA BRZO, EFIKASNO I POUZDANO ODVEDE TOPLINU, A BORAVAK U BLIZINI ELEKTRONSKIH UREĐAJA UČINI UGODINIJIM I ZDRAVIJIM.

Ideja se bazira na tome da se toplina generirana unutar elektroničke komponente – procesora, predaje rashladniku, koji je tako koncipiran da akumulira veliku količinu topline (unutar metalne pjene) i ultra brzo intezificira predaju topline okolini (istovremeno, prinudnim strujanjem zraka, kotrljajućim valjcima i miksacijom negativnih iona zraka).

PREDNOSTI:

  1. Metalna pjena u ovom rashladniku obezbjeđuje: a) ekstra malu masu; b) veliku površinu za izmjenu topline; c) veliku apsorpciju zvuka; čime rashadnik postaje lagan, veliki akumulator topline a uz to je bešuman u radu.

  2. Ionski prstenovi stvaraju preko 500 000 iona/cm3 koji: a) ultramiksacijom maksimiziraju odvod topline od metalne pjene, odnosno procesora; b) negativno naelektrisani ioni napuštaju elektronički sklop osvježavaju zrak i pozitivno djeluju na zdravlje ljudi.

  3. Zajedničkim djelovanjem ventilatora, kotrljajućih valjaka i iona maksimalno je intezificirana izmjena topline uz obezbjeđenje velike termalne efikasnosti rashladnika a da pri tome ne dolazi do stvaranja buke u radu.

  4. Kada se zna: a) da je toplina glavni krivac nestabilnosti rada elektronskih uređaja; b) da su sve strožiji zahtjevi za kompaktnijim i laganijim elektroničkim uređajima; c) da su postojeći elektronički uređaji generatori buke i „elektronskog smoga“; d) da su postojeća rješenja rashladnika glomazna, slabo efikasna i bučna; e) da je u drastičnom porastu epidemija „sindoroma bolesnih zgrada-prepunih elektroničkih uređaja“, onda postaje jasnije koliko predložena inovacija može doprinijeti stabilnosti rada elektroničkih uređaja i poboljšanju zdravlja ljudi, pogotovo u uredima, školama, domovima...

Priznanja za patentna rješenja:

  1. Eko filterski sistem motora SUS – 2008. godine (11 medalja i plaketaq, dva specijalna priznanja i veliki Grand Prix)

  2. Obrtni električni grijač (komercijalna implementacija: BH brzo kuhalo, Pametni BH lonac...) – 2007. godine (7 medalja i plaketa)

 

 

Fikret Alić