UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti za postdiplomski studij > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 528
Tuzla, 07.10.2011. godine

Stipendija Francuske vlade za Master 2, 2012/2013

 

 

 

Obavještavamo Vas o pozivu Francuske vlade za dodjelu stipendija

Master 2 (na francuskom ili engleskom jeziku) u svim oblastima za

akademsku 2012/2013 godinu, a napominjemo da su prioriteti dati medicini,

arhitekturi i francuskom jeziku.

 

 

Kandidature treba poslati najkasnije do 30. novembra 2011. godine,

a za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate

Ambasadu Francuske u BiH:

pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.fr;

tel. 033 282 707 / 700;

www.ambarance-ba.org.


 

 

Ured za međunarodnu saradnju