UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > stipendije za studente postdiplomskog studija i doktorante> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-528
Fax:300-528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 04.10.2011. god.

DAAD / OSI Program

 

Studentski Informativni Centar obavještava sve zainteresovane da se prijave na zajednički program Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) i Instituta Open Society (OSI) , predviđen za studente i doktorante sa interesom na područjima političih nauka, sociologije, međunarodnih odnosa, prava, ekonomije, javne uprave, javnog zdravstva, filozofije i filologije.

Porgram nudi master studij (djelimično na engleskom jeziku) na odabranim univerzitetima u Njemačkoj, izradu doktorata, ukoliko je tema od strane univerziteta prihvaćena i postoji mentor na jednom njemačkom univerzitetu, te strukturani programi za doktorate na njemačkim univerzitetima.

Prijave poslati u Njemačku Ambasadu najkasnije do 31.10.2011., lozinka: DAAD.

Za više informacija pogledajte:

Dalje informacije vezano za ponude o stipendijama, upute za prijavu za učešće na konkursu i potrebne dokumente možete pronaći na:

http://www.daad.de
http://www.facebook.com/DAAD-Sarajevo
http://www.funding-guide.de
http://www.srce.ba

Za više informacija i pitanja molimo da kontaktirate:

Heike Link, DAAD-lektorica, Univerzitet u Sarajevu
DAAD-Sarajevo@zvacek.de
Frank Riedel, DAAD-lektor, Univerzitet u Banja Luci
frank_riedel@hotmail.com
Jasna Letić, Njemačka Ambasada BiH, Sarajevo
ku-101@sarj.auswaertiges-amt.de
Muhamed Serdarević, SRCe -"Studentski informativni centar," Sarajevo
srce@srce.ba, Tel.:+387 33 206 048

URED ZA NIR