UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel: 035/300-526
Fax: 035/300-528

Tuzla, 13.10.2010. god.

 

Istraživanje na Mičigenskom univerzitetu 2011

 

 

Mičigenski Universitet (University of Michigan) posredništvom predstavništva Fulbright Commision u Poljskoj, obezbjeđuje kratke besplatne istraživačke posjete (od dvije do četiri nedelje) za naučne radnike sa stepenom doktora (naročito učesnike postdoktorskih studija) iz južnoistočne Evrope, koji bi bili zainteresovani takvim oblikom saradnje.

Zbog skorog isteka roka za apliciranje (deadline-a) bilo bi poželjno da se zainteresovani obrate na navedenu adresu u prilogu, do 29. oktobra 2010. god.

Za sve detalje možete se obratiti na ovu e-mail adresu:weiser@fulbright.edu.pl, po mogućnosti na engleskom jeziku.


Ured za međunarodnu saradnju