UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel. 035 300 526
Fax. 035 300 528

 

 

O B A V I J E S T

 

Visegrad Group je fond koji pomaže akademsku mobilnost unutar Visegrad Grupe (Češka Republika, Mađarska, Poljska i Slovačka) i zemalja centralne i jugoistočne Evrope i Kavkaza koje nisu članice EU.

U 2010. godini Visegrad Group nastavlja s programom In-Coming stipendija za master i post-master studije za studente sa područja zapadnog Balkana, koji se mogu prijaviti za stipendiju u trajanju do 4 semestra na bilo kojem državnom ili privatnom univerzitetu unutar zemalja članica Visegrad Grupe.

Odabrani kandidati imaju stipendiju u iznosu od 2,300 € po semestru. Rok za prijavu je 31. januar 2010.
Više informacija o stipendijama se može pronaći na web stranici www.visegradfund.org.