UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel. 035 300 526
Fax. 035 300 528

Tuzla, 03.02.2010.god.

 

Coimbra Group stipendije za 2010. god.

 

Coimbra Group Univerziteti nude kratkoročne stipendije mladim istraživačima (doktorski ili postdoktorski istraživački rad) koji dolaze iz sljedećih zemalja:

Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Kurdistan, Moldova, Mongolija, Crna Gora, Srbija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Brošura za 2010.godinu i on-line aplikacija se nalaze na www.coimbra-group.eu/sp/, (Eastern Neighbouring Countries).

Aplikacije se moraju predati do 15. marta 2010. god.