UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju

 

 

Stipendija Česke Republike

 

Ambasada Češke Republike kao i svake godine posreduje u programima stipendiranja studenata iz Bosne i Hercegovine

za studije u Češkoj Republici. Radi se o programima za sve stepene studija.

Rok prijava za stipendije za akademsku godinu 2010/2011 je 15. novembar 2009.g.

Detaljne informacije o programima i načinu prijave možete pronaći u

prilogu (*.pdf).