UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 11.05.2011. god.

 

 

Poziv na Međunarodnu naučnu konferenciju “Energetske i klimatske promjene”

The Energy and Climate Change Policy Network obajvili su drugi poziv za prijavu na četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Energetske i klimatske promjene” koja će se održati u Ateni, Grčka, u periodu 13.-14.10.2011.godine.

Radovi koji budu predstavljeni na konferenciji mogu se objaviti u dvojezičnom časpisu Euro - Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy.

Svi prihvaćeni apstrakti su postavljeni na web stranicu PROMITHEASnet (http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr), a u toku je postupak recenzije. Više detalja o samom događaju se nalazi u priloženoj brošuri, a ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte promitheas@kepa.uoa.gr

Za više informacija pogledajte prilog .

 

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu