UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel: 035/300-526
Fax: 035/300-528

Tuzla, 15.06.2011. god.

 

Konkurs Fondacije Pro Civitate Austrije za nagradu za naučni rad u 2012. godini

 

Austrijska Fondacija za istraživanje historije gradova Pro Civitate Austriae objavila je konkurs za nagradu za naučni rad u oblasti komparativne historije gradova srednje Evrope za 2012. godinu.

Novčanom nagradom u iznosu od 5000,00 eura biće nagrađen najbolji rad iz oblasti komparativne historije gradova srednje Evrope. Prednost pri izboru nagrađenih imaće radovi koji tematiziraju gradove i područje „stare Austrije“.

Radovi moraju biti dostavljeni na njemačkom jeziku, i na dan dostavljanja ne smiju biti stariji od tri godine. U slučaju da je rad već dostavljen nekoj drugoj fondaciji, ili je ranije nagrađivan, autor je obavezan ovu informaciju naznačiti u prijavi. Za prijavu je uz rad potrebno dostaviti i sažetak rada, te biografiju autora. Ukoliko je rad doktorska disertacija, ona mora biti odobrena i imati preporuku mentora. Državljanstvo i starosna dob nisu preduslov za prijavu kandidata.

Rok za prijavu radova je 31. mart 2012. godine.

Više informacija o konkursu i fondaciji na njemačkom jeziku na: http://www.stgf.atUred za NIR