UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju

 

Obavještenje o ponudi Vlade Japana za učešće u programu
Naučna i tehnička saradnja na globalnim pitanjima


Vlade Japana nudi učešće na konkursu za izbor programa u okviru projekta Naučna i tehnička saradnja na globalnim pitanjima. Program ima tri ciljne naučno-istraživačke oblasti:

• Okolina i energija
• Sprečavanje prirodnih nepogoda
• Kontrola zaraznih bolesti

Cilj programa je da se unaprijedi rješavanje globalnih pitanja, za koja zemlje u razvoju ne mogu samostalno naći pravo rješenje, pa i sama realizacija projekata podrazumijeva saradnju sa naučno-istraživačkim timovima iz Japana.

Posebno se ukazuje potreba da projekti koji budu pripremljeni za ovaj konkurs budu globalnog karaktera, da se bave univerzalnim naučno-istraživačkim pitanjima, jer je to i osnovna odrednica ukupnog projekta.

Rok za dostavu projekata Ambasadi Japana u Sarajevu je 30. oktobar 2009. godine.

Univerziteti, akademije nauka, naučno-istraživački centri, ukoliko se odluče da pripreme odgovarajuće projekte i da ih dostave Ambasadi Japana u Sarajevu, treba da obavijeste i MVP BiH – Odjeljenje za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju kako bi oni pratili dalji postupak vrednovanja prijavljenih projekata.