UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel. 035 300 526
Fax. 035 300 528

Tuzla, 19.04.2010.

 

Stipendije Vlade Japana za 2011. godinu

U prilogu se nalaze informacije o stipendijama Vlade Japana za 2011. godinu. Stipendije se odnose na:

- istraživačke studije,

- studente tehnoloških fakulteta, i

- studente fakulteta za stručno usavršavanje (edukacija, socijalni rad, itd.).

Rok za predaju aplikacija je 20. maj 2010. godine. Dodatne informacije se mogu pronaći na:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/index_l.html  ili

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/En/Culture_Education/index.html#study