UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju

 

Program studija na Tambovskom državnom univerzitetu

 

Tambovski državni univerzitet poziva studente iz Bosne i Hercegovine da konkurišu na upis na dodiplomske i postdiplomske studije na nekom od fakulteta u njegovom sastavu.

Za strane studente obezbjeđen je smještaj u jednom od pet studentskih domova.


Više informacija o programu i uslovima studija na Tambovskom državnom univerzitetu možete naći na zvaničnoj web stranici univerziteta http://tsu.tmb.ru.