UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju

 

 

Stipendije za studente Fondacije Konrad Adenauer


Fondacija Konrad Adenauer d o d j e l j u j e 15 stipendija u 2009/2010. za studente 3. godine prava, ekonomije i politologije.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

  • redovan studij na trećoj godini u akademskoj 2009./2010. godini na nekom od javnih univerziteta u BiH na predmetima pravo, ekonomija, politologija
  • aktivan politički ili društveni angažman ili angažman u socijalnoj oblasti, interes i zalaganje za izgradnju civilnog društva
  • prosjek ocjena najmanje 8,00 (3,5 za studente Sveučilišta u Mostaru)
  • državljanstvo Bosne i Hercegovine
  • da kandidat istovremeno ne prima stipendiju neke druge institucije

- Oglas

- Formular