UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > stipendije za studente postdiplomskog studija i doktorante> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-528
Fax:300-528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 04.10.2011. god.

 

OBAVIJEST

 

U okviru programa Evropske unije Cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) objavljen je Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2012. godinu. Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati u Javnom pozivu za neke od programskih aktivnosti.

Program za cjeloživotno učenje je program Evropske unije za oblast obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Program se sastoji od potprograma:

* Comenius (podrška predškolskom, osnovnom i srednješkolskom obrazovanju)

* Erasmus (podrška visokoškolskom obrazovanju)

* Leonardo da Vinci (podrška stručnom obrazovanju i usavršavanju)

* Grundtvig (podrška obrazovanju odraslih).


Program Cjeloživotno učenje uključuje i Transferzalni program (koji podržava navedene potprograme u nastojanjima da ostvare najbolje rezultate putem saradnje i inovacija u području cjeloživotnog učenja, učenja jezika, korištenja informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenja rezultata), te program Jean Monnet (podržava unapređenje podučavanja i istraživanja na temu evropskih integracija u visokoškolskim institucijama u zemljama Evropske unije i van nje).

U programu Cjeloživotno učenje mogu učestvovati svi učesnici obrazovnog procesa na svim nivoima, kao što su učenici, studenti, nastavno i nenastavno osoblje, organi vlasti nadležni za oblast obrazovanja, obrazovne institucije, ustanove za stručno obrazovanje i osposobljavanje, istraživački centri, neprofitne i nevladine organizacije, udruženja učenika, roditelja i nastavnika, preduzeća, organizacije i pojedinci uključeni u obrazovanje.

Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati u potprogramu Jean Monnet, te u ograničenoj mjeri, u svojstvu pridruženog partnera, u centraliziranim aktivnostima (multilateralni projekti i mreže) unutar potprograma Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Transverzalnog potprograma.

Aktivnosti koje su otvorene za učešće aplikantima iz BiH u okviru objavljenog Javnog poziva i rokovi:

Aktivnost
Vrsta učešća
Rok za podnošenje prijedloga projekata
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig – Multilateralni projekti i multilateralne mreže
U svojstvu pridruženog partnera*
2.2.2012. godine (12:00, centralnoevropsko vrijeme
Transferzalni program – Multilateralni projekti i multilateralne mreže, multilateralni projekti namijenjeni Romima, romske mreže

U okviru ključne aktivnosti 1 (saradnja u oblasti politika i inovacije), ključne aktivnosti 2 (jezici), ključne aktivnosti 3 (informacijske i komunikacijske tehnologije), ključne aktivnosti 4 (širenje informacija)

U svojstvu pridruženog partnera*
1.3.2012. godine (12:00, centralnoevropsko vrijeme)
Program Jean Monnet
Puno učešće
15.2.2012. godine

* Maksimalni iznos sredstava koja u okviru projekta mogu biti dodijeljena pridruženim partnerima iz trećih zemalja koje nisu članice programa Cjeloživotno učenje, uključujući i pridružene partnere iz Bosne i Hercegovine, ne može preći 25,000 eura (ukupno za sve pridružene partnere).


Više informacija o Javnom pozivu možete dobiti na linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php


Više informacija o programu Cjeloživotno učenje možete dobiti na linku:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm


Povodom objave javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Cjeloživotno učenje za 2012. godinu, Evropska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA) organiziraju Informativni dan.

Informativni dan će se održati u Briselu 28. oktobra 2011. godine i moći će se pratiti online putem linka: http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2012/infoday_llp_2012_en.php

Svrha Informativnog dana je da pruži dodatne informacija o novoobjavljenom pozivu, uključujući postupak prijave i savjete o tome kako pripremiti dobar projektni prijedlog. Tokom Info dana će biti predstavljen Program za cjeloživotno učenje, alat za traženje partnera i druge informacije od interesa za aplikante.URED ZA NIR