UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelni projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 13.01.2011. god.

 

 

SCOPES PROGRAM

 

Obavještavamo Vas da je otovren poziv za finansiranje naučnih projekta u okviru SCOPES programa 2009-2012 – Program naučne saradnje Švicarske sa Istočnom Evropom (pozivom su obuhvaćene i institucije iz BiH). Poziv je otvoren do 15. marta 2011. godine, sa izuzetkom pripremnog granta koji je otvoren do 28. februara 2011. godine.

Podnošenje prijava se vrši isključivo putem web portala Nacionalne fondacije za nauku Švicarske:
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx

Napominjemo da je potrebno informaciju o prijedlogu projekta dostaviti obavezno i u Ured za NIR Univerziteta u Tuzli.

 

URED ZA NIR