UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > FP7 projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel: (035) 300-525
Fax: (035) 300-524
e-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 16.05.2011. godine

 

Poziv za učešće na Eko konferenciji u Novom Sadu

IX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
GRADOVA I PRIGRADSKIH NASELJA
NOVI SAD, 21 - 24. SEPTEMBAR 2011

 

Rezolucijom Eko-konferencije® 1995. godine je utvrđeno da se svake druge godine u Novom Sadu održava Eko-konferencija® o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja.

Radovi koji se prijavljuju za Eko-konferenciju® mogu razmatrati bilo koju od osnovnih tema iz opšteg tematskog okvira. Osnovne teme tiču se sledećih komponenti životne i radne sredine:

Fizičke komponente radne, stambene i rekreativne sredine
- vazduh, voda, zemljište, biosfera – biota
- izgrađeni prostor (buka, vibracije, radijacija, svetlo).
Društvene komponente sredine:
- socijalni položaj, sigurnost, zaposlenost – pravo na rad, školovanje, obrazovanje, penzijsko osiguranje, rodna ravnopravnost
- kulturno-duhovne vrednosti, baština (umetničke rukotvorine)
- Izazovi pred kojima je porodica kao osnovna ćelija društva i podrška koju od društva dobija.

Kotizacija
Do 10. juna kotizacija po radu iznosi 100 €. Plaća je prvi autor.
Posle 10. juna kotizacija iznosi 200 €.
Kotizacije su oslobođene sledeće kategorije autora: studenti, studenti master studija,
doktoranti i penzionisani naučni radnici pod uslovom prisustva izlaganju radova.
Radovi za koje se kotizacija ne uplati do 31. avgusta 2011. godine neće biti štampani u
tematskom zborniku Eko-konferencije® 2011.
Učesnici (slušaoci) plaćaju kotizaciju u istom iznosu.

Rokovi
Molimo Vas da prijavu što pre dostavite.
01. jun 2011. godine, rok za dostavljanje radova
31. avgust 2011. godine, rok za uplatu kotizacije

Više informacija:


 

 

Ured za naučno-istraživački rad