UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home >ERASMUS MUNDUS projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel: 035/300-526
Fax: 035/300-528

Tuzla, 08.12.2011. god.

 

 

Informacija o stipendijama za poslijediplomski studij medijskog inženjeringa
za obrazovanje u okviru Erasmus Mundus

 

 

Euromime Master (http://www.euromime.org) je jedan od 131 evropska poslijediplomska studija u okviru Erasmus Mundus koji je pokrenula Evropska unija 2005. godine. Euromime je evropski dvogodišnji trojezični poslijediplomski studij iz medijskog inženjeringa za obrazovanje.

Konzorcij Euromime sastoji se od 7 univerziteta iz JZ Evrope i 4 u Latinskoj Americi. Za studente sa Zapadnog Balkana na raspolaganju su stipendije koje se sastoje od 48.000,00 Eura i školarine za program od 4.000,00 Eura/semestru.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoje aplikacije do 2. januara 2012. godine.

Više informacija možete dobiti na gore navedenoj web stranici ili kontaktirati koordinatora Konzorcija Euromime gosp. Jean-Franocois Cerisiera na e-mail: contact@euromime.org.

 

 


Ured za međunarodnu saradnju