UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 07.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


da će mr.sc. Sabahudin Smajić, prof.geografije, dana 12.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Geografske promjene na prostoru Tuzlanskog bazena uzrokovane površinskom eksploatacijom uglja»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Branko Ristanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Fizička geografija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik;

  2. dr.sc. Salih Kulenović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Antropogeografija“,
    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Dragoslav Pavić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Fizička geografija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.