UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 17.02.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Almir Salkić, spec.otorinolaringologije, dana 21.03.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Prediktivni faktori nastanka hipokalcijemije nakon tireoidektomije»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. dr.sc. Adnan Kapidžić, redovni profesor
  za nastavni predmet “Otorinolaringologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;

 2. dr. sc. Fuad Brkić, redovni profesor
  za nastavni predmet “Otorinolaringologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

 3. dr. sc. Zijah Rifatbegović, docent
  za nastavni predmet “Hirurgija”,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.