UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava
UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 18.04.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Zijad Požegić, dipl.ing.građevinarstva, dana 26.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Nelinearno ponašanje saćastih čeličnih nosača u funkciji geometrije otvora»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Damir Zenunović, docent, uža naučna oblast 'Građevinarstvo', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

  2. dr.sc. Esad Mešić, vanredni profesor za naučne oblasti 'Mehanika i teorija konstrukcija' i 'Građevinske konstrukcije', Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

  3. dr.sc. Mevludin Avdić, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.