UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 17.02.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Evlijana Hasanović, spec.pedijatrije, dana 06.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Procjena metaboličkog stanja i mikrovaskularne komplikacije u djece i mladih sa tipom 1 šećerne bolesti»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. dr. sc. Belkisa Čolić-Hadžić, docent
  za nastavni predmet “Pedijatrija” ,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

 2. dr. sc. Fahrija Skokić, vanredni profesor
  za nastavni predmet “ Pedijatrija ”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

 3. dr. sc. Mithad Hajder, vanredni profesor
  za nastavni predmet “Interna medicina” ,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.