UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 17.02.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Hajrudin Halilović, spec.hirurgije, dana 19.03.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Postoperativna bol nakon laparoskopske holecistektomije uz upotrebu standardnog i
niskog intraabdominalnog pritiska»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor
  za nastavni predmet “Fiziologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

 2. dr. sc. Šefik Hasukić, vanredni profesor
  za nastavni predmet “Hirurgija” ,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

 3. dr. sc. Samir Delibegović, vanredni profesor
  za nastavni predmet “Hirurgija”,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.