UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 07.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


da će mr.sc. Larisa Dizdarević-Hudić, spec.interne medicine, dana 27.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Značaj hormona rasta, inzulinu sličnog faktora rasta, inzulinske rezistencije i nespecifičnih markera inflamacije u akutnom infarktu miokarda»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Mithad Hajder, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr. sc. Zumreta Kušljugić, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr. sc. Fahir Baraković, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.