UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Besim Demirović, dipl.ing.građevinarstva, dana 28.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Definisanje deformacione linije pri nelinearnom ponašanju konstrukcija»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Petar Brana, redovni profesor tehničkih znanosti, znanstvenog polja druge temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane organizacija rada i proizvodnje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, predsjednik;

  2. dr.sc Zlatko Maglajlić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Građevinarstvo'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Damir Zenunović, docent za užu naučnu oblast ''Građevinarstvo'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.