UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 18.04.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Edin Cerjaković, dipl.ing.mašinstva, dana 25.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Utjecaj strukture proizvodno/tehnološkog sistema i obima investicije na troškove proizvodnje»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Ivica Veža, redoviti profesor za užu naučnu oblast "Proizvodno strojarstvo", Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, predsjednik;

  2. dr.sc. Džemo Tufekčić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Proizvodni sistemi", Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Milan Jurković, profesor emeritus za užu naučnu oblast "Proizvodni sistemi", Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, član;

  4. dr.sc. Safet Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Teorija odlučivanja", (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  5. dr.sc. Alan Topčić, docent za užu naučnu oblast "Proizvodni sistemi", Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.