UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Samir Čanović, spec.oftalmologije, dana 06.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Funkcionalni parametri oka u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Vahid Jusufović, docent za nastavni predmet “Oftalmologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

  2. dr. sc. Sabina Nuhbegović, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i

  3. dr. sc. Suzana Pavljašević, docent za nastavni predmet “Oftalmologija” , Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.