11. LJETNI UNIVERZITET tuzla 2006

program ljetnog univerziteta

www untz.ba
home > ljetni Univerzitet > program Ljetnog Univerziteta

  NOVI TRENDOVI - SAVREMENE TEHNOLOGIJE, 03.07.-13.07. 2006

   
Svečano Otvaranje - 04.07.2006.godine u 11,00 sati
Koktel


Simpozij
KOMUNIKACIJSKE USLUGE NOVE GENERACIJE
Fakultet elektrotehnike
06. - 07. 07. 2006. u 09,00h
   Zlatni sponzor

Seminari:
PATOLOGIJA UROGENITALNIH I MEKO TKIVNIH TUMORA
Prof. Ivan Damjanov, SAD; Prof. Michal Michal, Češka
Medicinski fakultet
03. 07. - 05. 07. 2006

NOVE PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KVALITETA HRANE
Savremene metode monitoringa procesa higijene u prehrambenoj industriji
Tehnološki fakultet

04. 07. 2006.

Kursevi stranih jezika: Engleski, Španski
03.07-13.07.2005.


 


Akademija Dramskih Umjetnosti

 • Implementacija umjetnosti na Akademijama umjetnosti ( Prof. Vlado Kerošević, Prof. dr Srđan Vukadinović, Univerzitet u Tuzli) 12,00 h

  datum: 04. 07. 2006.

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

 • Osposobljavanje osoba s posebnim potrebama i šta kasnije, (Prof . Andrea Canevaro , Univerzitet u Bolonji, Italija)

datum: 11. 07. 2006. u 09,00 h


Fakultet elektrotehnike

 • Upravljačke vještine i projekt menadžment - The IEEE Region 8 Workshop (Dr. Kurt R. Richter, Austria, Doc. dr. Matej Zajc, Univerzitet u Ljubljani, Slovenia)

  The IEEE Region 8 Educational Activities Sub-Committee, datum: 07. juli 2006. u 09,00 h

 • Automatika i robotika
  datum: 10. 07. - 13. 07. 2006.

 • Tehnički engleski u Automatici i Robotizaciji ( Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Wolfgang Eichenseher, student, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka )
  datum: 10.07.2006., 15,30h Multimedijalna sala, Gimnazija
 • Medjunarodne komunikacije i koncepti pregovora (Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka)
  datum: 12.07.2006, 11,30, Multimedijalna sala, Gimnazija
 • Učenje jezika uz pomoć računara (Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka)
  datum: 13.07.2006, 11,30h Multimedijalna sala, Gimnazija

Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 • Stanje sporta na univerzitetima u BiH i ostvarivanje međuuniverzitetske saradnje, (Prof. Branimir Mikić, predstavnici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport iz BiH)

datum: 06. 07. 2006. u 16,00 h i 07. 07. 2006. u 09,00 h


Farmaceutski fakultet

 • Antitijela kao sredstva za istrazivanje , dijagnostiku i terapiju: od imunoeseja zasnovanih na upotrebi antitijela do bioloških lijekova , (Aleš Premzl, Slovenija)
 • Pogled u nano svijet ćelijskih organela , (Tina Zavašnik - Bergant , Slovenija)

datum: 12.07.2006. u 9,00 h


Filozofski fakultet

 • Partikule u Njemačkom jeziku (Prof. Ulrich Engel, Njemačka)
  datum: 04.07. - 07.07. 2006. u 10,00 h
 • Shashi Deshpande- primjer anglofonske literature Indijske žene (Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka)
  datum:11.07.2006., 11,00h odsjek Anglistike
 • Žene pisci u Africi (Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka), datum:11.07.2006, 14,00h odsjek Anglistike
 • Odnosi s javnošću, praksa i tehnika (Dr. Maryl L. Neff, USA)
  datum: 05.07.2006.
 • Naučiti ili shvatiti riječi na stranom jeziku pomoću pjesme (Ass.Prof. Marion Bedi-Visschers, Univerzitet primjenjenih nauka u Regensburgu, Njemačka)
  datum:12.07.2006., 14,00h odsjek Germanistike, prizemlje, ucionica 10

Mašinski fakultet

 • Globalizacija i tvornica budućnosti ( Prof. dr. Ivica Veža, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Univerzitet u Splitu, Hrvatska ) u 09,00 h - datum: 06. 07. 2006.
 • Monitoring kod alatnih strojeva i procesa - (Prof. dr Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Univerzitet u Zagrebu)
 • Modularna gradnja kod alatnih strojeva - (Prof. dr Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Univerzitet u Zagrebu)
  datum: 11.07.2006. u 10,00 hPravni fakultet

 • Ljudska prava i osnovne slobode u modernim ustavima, (Prof.dr. Edin Šarčević, Univerzitet u Leipcig-u , Austria)

datum: 04. 07. - 05. 07. 2006.


Prirodno matematički fakultet

 • Treći workshop o analizi parcijalnih valova pion-nukleon raspršenja
  datum: 26. 06. - 30. 06. 2006. u 09,00 h - www.pmf.untz.ba/fizika/pwa
 • Moderne matematičke teme u savremenoj teoretskoj fizici (Prof. Dmitri Vassiliev, Bath, Velika Britanija)
  datum: 10. 07. - 12. 07. 2006. u 10,00 h