LJETNI UNIVERZITET 2005

Informacije i prijava

www untz.ba
home > Ljetni Univerzitet > Informacije i prijava

Deseti po redu Ljetni Univerzitet, LJUT Tuzla 2005. organizuje se u periodu od 04. 07. - 14. 07. 2005. Ovogodišnja manifestacija nosi naziv "Naučno istraživački rad - Nauka, istraživanje i konkurentnost za budućnost " i kao i prethodnih godina okupiće mnoge profesore i brojne studente sa univerziteta iz zemlje i inostranstva (Francuska, Hrvatska, Slovenija, Srbija i Crna Gora, USA, Engleska, Njemačka, Italija i dr.). Strani eksperti iz oblasti prirodnih, tehničkih i društvenih nauka prezentiraju aktuelna znanja i praktične rezultate studentima, asistentima, profesorima i stručnjacima, učesnicima u programu LJUT-a.
Broj studenata je ograničen i prijave se mogu slati putem prijavnog obrasca ili poštom na dole navedenu adresu do
15. 06. 2005. Troškove smještaja i ishrane za studente snosi Univerzitet u Tuzli. Spisak i informacije za studente koji su se prijavili za učešće na Ljetnom Univerzitetu je takođe dostupan.
Pregled svih aktivnosti se može naći na Program LJUT-a 2005.

 

Adresa i kontakti:
Univerzitet u Tuzli
Ured za međunarodnu saradnju
Muharema Fizovića Fiska 6, 75 000 Tuzla
Tel: + 387 (0) 35 300 626
Fax: + 387 (0) 35 300 528
E-mail: summer@untz.ba ,
            international@untz.ba