UNIVERZITET U TUZLI

počasni doktori nauka


Google


www untz.ba
home > univerzitet > počasni doktori nauka
 

UNIVERZITET U TUZLI

 


Počasni doktori nauka Univerziteta u Tuzli

 

  1. Akademik Ismet Mujezinović , akademski slikar, redovni član ANU BiH, predsjednik Komisije matičara za osnivanje Univerziteta u Tuzli, doctor honoris causa a.d. 1986.

  2. Alija Izetbegović , predsjednik Predsjedništva BiH, doctor honoris causa a.d. 1995.

  3. Prof. dr. Syed Arshad Husain , MD, dječji psihijatar, University Clinical Centre Columbia of Missouri, doctor honoris causa a.d. 1997.

  4. Prof. dr. Jacob Bergsland , MD, kardiovaskularni kirurg, tada glavni kardiokirurg Bufalo University Clinical Centra, danas zaposlen na Kardiovaskularnoj klinici UKC-a Tuzla, doctor honoris causa a.d. 1999.

  5. Prof. dr. Richard Azizkhan , MD, glavni liječnik Cincinnati Children Hospital, University Medical Centre Cinncinati, OH, USA, doctor honoris causa a.d. 2001.

  6. Mevludin Ekmečić , akademski slikar, osnivač Jugoslavenske galerije potreta Tuzla (sada Međunarodne galerije portreta) i pokretač poznatog tuzlanskog Bienalnog festivala portreta INTERBIFEP, doctor honoris causa a.d. 2003.

  7. Prof. Čestimir Dušek , umirovljeni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, dugogodišnji ravnatelj tuzlanskog Simfonijskog orkestra, osnivač brojnih muzičkih škola, te gradskih zborova, doctor honoris causa a.d. 2004.

  8. Stjepan Mesić, Predsjednik Republike Hrvatske, doctor honoris causa a.d. 2005.

  9. Tadeusz Mazowiecki , poljski političar, jedan je od lidera pokreta Solidarnost i prvi ne-komunistički premijer u S i I Europi nakon II svj. rata, specijalni izvjestitelj UN-ove Komisije za ljudska prava za bivšu Jugoslaviju, doctor honoris causa a.d. 2007.

  10. Dr. Reinhardt Rudel, Profesor Emeritus, sfera naučnog djelovanja: nuklearna fizika, fiziologija, doctor honoris causa a.d. 2008.